ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: "Przebudowa budynku Domu Dziecka w Skorogoszczy w ramach dostosowania placówki opiekuńczo- wychowawczej do obowiązujących przepisów." 

Rprzedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku Domu Dziecka w Skorogoszczy w ramach dostosowania placówki opiekuńczo- wychowawczej do obowiązujących przepisów. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2020r. zamawiający otrzymał jedną ofertę, która okazała sie korzystna:

Przedsiębiorstwo usług pożarniczych
TECHNO-POŻ
45-837 Opole, ul. Wrocławska 118

Dyrektor Domu Dziecka 

w Skorogoszczy

Marzena Kłysz

Autor: Marzena Kłysz