Jesteś tutaj: Start / Statut prawny

Statut prawny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dom Dziecka w Skorogoszczy jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej powiatu brzeskiego działającą na podstawie zatwierdzonego przez zarząd powiatu brzeskiego regulaminu organizacyjnego placówki.

Regulamin organizacyjny domu dziecka w Skorogoszczy został zatwierdzony przez zarząd powiatu brzeskiego dnia 15.07.2010 r., uchwałą nr 358/10

Dom dziecka w Skorogoszczy działa na podstawie:
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. ( dz.u. z 2013 r., poz. 135 ze zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (dz.u. nr 157, poz.1240 ze zm.),
Ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (dz.u. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn.zm.).