Jesteś tutaj: Start / Przetargi

Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytania ofertowe na rok 2020

Zapytania ofertowe na rok 2020

19 grudnia 2019

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr.1

Dom Dziecka ul. Zamkowa 23, 49-345 Skorogoszcz  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

30 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zapytania ofertowe na rok 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowj na dostawę oleju opałowego grzewczego w trybie pozaustawowym do 30000 EURO na okres od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.10.2020 r.

Stosownie do art.92 ust.1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. "prawo zamówień publicznych
(Dz.U z 2007 r. Nr 223 p0oz.1655) z poźn. zm. zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego grzewczego.
informuję, że otrzymano dwie oferty cenowe i wybrano najkorzystniejszą.
 
Przedmiotem oferty jest dostawa oleju napędowego grzewczego.
 
Oferowana cena jednego litra oleju opałowego grzewczego wraz z kosztami transportu i rozładunku w kotłowni Domu Dziecka jest korzystna.
Zagwarantowano terminowość dostaw zgodnie z zamówieniem.
 Umowa sprzedaży paliw zostanie podpisana na okres od dnia 01.11.201 r. do dnia 31.10.2020 rok
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
4 listopada 2019
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowj na dostawę oleju opałowego grzewczego w trybie pozaustawowym do 30000 EURO na okres od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.10.2020 r.

ZAPYTANIE O NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ CENOWĄ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO

ZAPYTANIE O NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ CENOWĄ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO W
TRYBIE POZAUSTAWOWYM  DO 30 000 EURO NA OKRES OD DNIA 01.11.2019 R. DO DNIA
31.10.2020 ROKU DLA POTRZEB DOMU DZIECKA W SKOROGOSZCZY.
 
OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA 18.10.209 r.
 
NA NASTĘPUJĄCY ADRES:
DOM DZIECKA W SKOROGOSZCZY UL. ZAMKOWA 23 49-345 SKOROGOSZCZ
lub adres
 
NUMER TELEFONU DO KONTAKTU:774121023
7 października 2019
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE O NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ CENOWĄ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO

Zapytania ofertowe na rok 2019

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr.1

Dom Dziecka ul. Zamkowa 23, 49-345 Skorogoszcz  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

 

20 grudnia 2018
Dyrektor Domu Dziecka
Czytaj więcej o: Zapytania ofertowe na rok 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowj na dostawę oleju opałowego grzewczego w trybie pozaustawowym do 30000 EURO na okres od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.10.2019 r.

Stosownie do art.92 ust.1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. "prawo zamówień publicznych
(Dz.U z 2007 r. Nr 223 p0oz.1655) z poźn. zm. zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego grzewczego.
informuję, że otrzymano jedną ofertę cenową i ją wybrano.

 

16 listopada 2018
Dyrektor Domu Dziecka
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowj na dostawę oleju opałowego grzewczego w trybie pozaustawowym do 30000 EURO na okres od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.10.2019 r.

ZAPYTANIE O NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ CENOWĄ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO

ZAPYTANIE O NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ CENOWĄ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO W TRYBIE POZAUSTAWOWYM  DO 30 000 EURO NA OKRES OD DNIA 01.11.2018 R.DO DNIA 31.10.2019 ROKU DLA POTRZEB DOMU DZIECKA W SKOROGOSZCZY.
OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA 30.10.2018 R.

NA NASTĘPUJĄCY ADRES:
DOM DZIECKA W SKOROGOSZCZY UL. ZAMKOWA 23 49-345 SKOROGOSZCZ
lub adres ddskorogoszcz@poczta.onet.pl
NUMER TELEFONU DO KONTAKTU:774121023

24 października 2018
Administrator
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE O NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ CENOWĄ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO