Jesteś tutaj: Start / Przetargi

Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ETAT NA WYCHOWAWCĘ W PEŁNYM WYMIARZE

DOM DZIECKA W SKOROGOSZCZY ZATRUDNI WYCHOWAWCĘ W PEŁNYM WYMIARZE ETATU.
RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY.
UKOŃCZONE STUDNIA WYŻSZE MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIK LUB INNYM KIERUNKU UZUPEŁNIONYM STUDIAMI PODYPLOMOWYMI O SPECJALNOŚCI PEDAGOGICZNEJ.
PRAWO JAZDY KAT.B, UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA SAMOCHODU TYPU BUS.
MOŻLIWOŚĆ ROZPOCZĘCIA PRACY Z DNIEM 01 PAŹDZIERNIKA 2018R.
Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o kontakt meilowy ddskorogoszcz@poczta.onet.pl lub telefoniczny 608-694-57

11 września 2018
Czytaj więcej o: ETAT NA WYCHOWAWCĘ W PEŁNYM WYMIARZE

Zapytania ofertowe na rok 2018

Zapytania ofertowe na rok 2018

21 grudnia 2017

Zapytania ofertowe na rok 2018

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr.1

Dom Dziecka ul. Zamkowa, 49-345 Skorogoszcz w imieniu którego działa Dyrektor Domu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

3 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Zapytania ofertowe na rok 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stosownie do art.92 ust.1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. "prawo zamówień publicznych
(Dz.U z 2007 r. Nr 223 p0oz.1655) z poźn. zm. zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego grzewczego.
informuję, że otrzymano dwie oferty cenowe i wybrano najkorzystniejszą.
 
Przedmiotem oferty jest dostawa oleju napędowego grzewczego.
 
Oferowana cena jednego litra oleju opałowego grzewczego wraz z kosztami transportu i rozładunku w kotłowni Domu Dziecka jest korzystna.
Zagwarantowano terminowość dostaw zgodnie z zamówieniem.
Umowa sprzedaży paliw zostanie podpisana na okres od dnia 01.11.2017 r. do dnia 31.10.2018 rok
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE O NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ CENOWĄ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO W TRYBIE POZAUSTAWOWYM DO 30 000 EURO NA OKRES OD DNIA 01.11.2017 R.

DO DNIA 31.10.2018 ROKU DLA POTRZEB DOMU DZIECKA W SKOROGOSZCZY.

OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA 30.10.2017 R.NA NASTĘPUJĄCY ADRES:

DOM DZIECKA W SKOROGOSZCZY UL. ZAMKOWA 23 49-345 SKOROGOSZCZ
lub adres ddskorogoszcz@poczta.onet.pl
NUMER TELEFONU DO KONTAKTU:774121023
 
17 października 2017
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE O NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ CENOWĄ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO W TRYBIE POZAUSTAWOWYM DO 30 000 EURO NA OKRES OD DNIA 01.11.2017 R.

Zapytania ofertowe na rok 2017

Zapytania ofertowe na rok 2017

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr.1

Dom Dziecka ul. Zamkowa, 49-345 Skorogoszcz w imieniu którego działa Dyrektor Domu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

21 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Zapytania ofertowe na rok 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stosownie do art.92 ust.1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004r. "Prawo zamówień publicznych

(Dz.U z 2007r. Nr 223 poz.1655) z późn.zm. zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS informuję, że otrzymano dwie oferty cenowe i wybrano najkorzystniejszą.
 
Przedmiotem oferty jest dostawa oleju napędowego o nazwie handlowej Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm plus - parametry jakościowe zgodne z obowiązująca normą PN-C-96024:2011 dla 1.1.
 
Oferowana cena jednego litra oleju opałowego wraz z kosztami transportu i rozładunku w kotłowni Domu Dziecka jest korzystna.
Zagwarantowano terminowość i sukcesywność dostaw zamówionego oleju opałowego zgodnie z z zamówieniem.
Dostawy odbywać się będą specjalistycznymi autocysternami wyposażonymi w legalizowane urządzenia wydawcze., pompy,węże z końcówką przystosowaną do wlewu paliwa oraz liczniki wskazujące ilości wydanego oleju opałowego.
Zawarto umowę sprzedaży paliw na okres  01.10.2016 - 30.09.2017r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
26 października 2016
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty