Publiczna Szkoła Podstawowa im. – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE

Publiczna Szkoła Podstawowa im. – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE WOJ. MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski gmina miejsko-wiejska Białobrzegi Sucha – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Szlachecka 88A Białobrzegi 26-800 mail: psp.sucha@interia.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” im. – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE

Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” im. – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE WOJ. MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski gmina miejsko-wiejska Białobrzegi Białobrzegi – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: KOŚCIELNA 93F BIAŁOBRZEGI 26-800 mail: p.promyczek@interia.pl www: przedszkolepromyczek.net Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stromcu im. Dionizy Czachowski – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stromcu im. Dionizy Czachowski – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE WOJ. MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski gmina wiejska Stromiec Stromiec – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Radomska 27 Stromiec 26-804 mail: pspstromiec@interia.pl www: www.spstromiec.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE WOJ. MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski gmina wiejska Promna Adamów – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: – 30 Promna 26-803 mail: adamowpsps@wp.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu specjalna xxxxx yyyyy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olkowicach im. „Maria Konopnicka” – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olkowicach im. „Maria Konopnicka” – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE WOJ. MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski gmina wiejska Promna Olkowice – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Olkowice 23 Promna 26-803 mail: psp.olkowice@op.pl www: www.pspolkowice.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie im. – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE

Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie im. – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE WOJ. MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski gmina wiejska Promna Przybyszew – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Wł. Rosłońca 5 Promna 26-803 mail: pspprzybyszew@op.pl www: zpoprzybyszew.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – FILIA im. – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE

Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – FILIA im. – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE WOJ. MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski gmina miejsko-wiejska Białobrzegi Białobrzegi – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: RZEMIEŚLNICZA 37 BIAŁOBRZEGI 26-800 mail: p.promyczek@interia.pl www: przedszkolepromyczek.net Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KIERZKOWSKIEGO W PROMNIE im. TADEUSZ KIERZKOWSKI – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KIERZKOWSKIEGO W PROMNIE im. TADEUSZ KIERZKOWSKI – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE WOJ. MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski gmina wiejska Promna Promna – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: SIEDZIBA PROMNA KOLONIA 39 PROMNA 26-803 mail: psppromna@poczta.onet.pl www: psppromna.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie im. Henryk Sienkiewicz – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie im. Henryk Sienkiewicz – Powiat białobrzeski WOJ. MAZOWIECKIE WOJ. MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski gmina wiejska Radzanów Rogolin – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 4 A Radzanów 26-807 mail: sekretariat@psprogolin.pl www: www.psprogolin.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy