Szkoła Podstawowa w Zmiennicy im. – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa w Zmiennicy im. – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat brzozowski gmina miejsko-wiejska Brzozów Zmiennica – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 29 Brzozów 36-200 mail: spzmiennica@poczta.onet.pl www: www.spzmiennica.cba.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP NP w Domaradzu im. bł. Edmund Bojanowski – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP NP w Domaradzu im. bł. Edmund Bojanowski – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat brzozowski gmina wiejska Domaradz Domaradz – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 329 Domaradz 36-230 mail: przedszkole_domaradz@neostrada.pl www: Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Jakuba Glazera im. ks. bp Jakub Glazer – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Jakuba Glazera im. ks. bp Jakub Glazer – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat brzozowski gmina wiejska Jasienica Rosielna Wola Jasienicka – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 108 Jasienica Rosielna 36-220 mail: wolajas2@poczta.onet.pl www: www.spwolajas.edupage.org Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Hłudnie im. Kardynał Stefan Wyszyński – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa w Hłudnie im. Kardynał Stefan Wyszyński – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat brzozowski gmina wiejska Nozdrzec Hłudno – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Hłudno 89 Nozdrzec 36-245 mail: sp_hludno@onet.pl www: www.sphludno.edupage.org Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Malinówce im. – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa w Malinówce im. – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat brzozowski gmina wiejska Haczów Malinówka – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Malinówka 42 Haczów 36-213 mail: zsmalinowka@gmail.com www: zsmalinowka.edupage.org Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa im. Świętego Michała Archanioła w Bliznem im. im. Świętego Michała Archanioła – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa im. Świętego Michała Archanioła w Bliznem im. im. Świętego Michała Archanioła – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat brzozowski gmina wiejska Jasienica Rosielna Blizne – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 439a Blizne 36-221 mail: poczta@zsblizne www: blizne.edupage.org Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa im. Świetej Królowej Jadwigi w Dydni im. Świeta Królowa Jadwiga – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa im. Świetej Królowej Jadwigi w Dydni im. Świeta Królowa Jadwiga – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat brzozowski gmina wiejska Dydnia Dydnia – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 221 Dydnia 36-204 mail: sp_dydniaz@poczta.onet.pl www: www.zsdydnia.eu Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Samorządowe w Haczowie z filią w Trześniowie im. – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE

Przedszkole Samorządowe w Haczowie z filią w Trześniowie im. – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat brzozowski gmina wiejska Haczów Haczów – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 598 Haczów 36-213 mail: przedhaczow1@gmail.com www: www.przedszkole.haczow.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu im. Walerian Pańko – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu im. Walerian Pańko – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat brzozowski gmina miejsko-wiejska Brzozów Turze Pole – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 152 Brzozów 36-200 mail: spturze@poczta.onet.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu im. ks. prałat Antoni Kołodziej – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu im. ks. prałat Antoni Kołodziej – Powiat brzozowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat brzozowski gmina wiejska Domaradz Domaradz – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: – 349 Domaradz 36-230 mail: domaradzsp1@gmail.com www: www.domaradzsp1.ehost.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy