Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Winners I w Tuszynie im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Winners I w Tuszynie im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. ŁÓDZKIE Powiat łódzki wschodni gmina miejsko-wiejska Tuszyn Tuszyn – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Kazimierza Pułaskiego 10 Tuszyn 95-080 mail: katarzyna.ignatowicz1@wp.pl www: www.winners.org.pl Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa im. Maria Konopnicka – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE

Szkoła Podstawowa im. Maria Konopnicka – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. ŁÓDZKIE Powiat łódzki wschodni gmina wiejska Nowosolna Lipiny – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 14 Łódź 92-701 mail: sp-lipiny@wp.pl www: www.splipiny.witrynaszkolna.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa” im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE

Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa” im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. ŁÓDZKIE Powiat łódzki wschodni gmina miejsko-wiejska Koluszki Koluszki – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: KOLEJOWA 1 Koluszki 95-040 mail: MARCZYK_PAULINA@WP.PL www: Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Pod sosnami” w Tuszynie im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Pod sosnami” w Tuszynie im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. ŁÓDZKIE Powiat łódzki wschodni gmina miejsko-wiejska Tuszyn Tuszyn – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Sienkiewicza 8 Tuszyn 95-080 mail: pm2tuszyn@wp.pl www: pm2tuszyn.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym im. im. Królowej Jadiwigi – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE

Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym im. im. Królowej Jadiwigi – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. ŁÓDZKIE Powiat łódzki wschodni gmina miejsko-wiejska Tuszyn Wodzin Prywatny – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Szkolna 1 Tuszyn 95-080 mail: spwodzinprywatny@op.pl www: www.spwodzinprywatny.superszkolna.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Tuszynie im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Tuszynie im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. ŁÓDZKIE Powiat łódzki wschodni gmina miejsko-wiejska Tuszyn Tuszyn – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Tysiąclecia 4 Tuszyn 95-080 mail: pm1tuszyn1@wp.pl www: pm1tuszyn.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie im. Jan Brzechwa – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie im. Jan Brzechwa – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. ŁÓDZKIE Powiat łódzki wschodni gmina wiejska Andrespol Justynów – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Łódzka 17 Andrespol 95-020 mail: spjustyn@wp.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole nr 1 w Koluszkach im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE

Przedszkole nr 1 w Koluszkach im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. ŁÓDZKIE Powiat łódzki wschodni gmina miejsko-wiejska Koluszki Koluszki – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Budowlanych 4a Koluszki 95-040 mail: przedszkole1@koluszki.pl www: www.p1koluszki.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bukowcu im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bukowcu im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. ŁÓDZKIE Powiat łódzki wschodni gmina wiejska Brójce Bukowiec – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Szkolna 3 Brójce 95-006 mail: spbukowiec@o2.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej brak specyfiki xxxxx yyyyy

Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE

Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” im. – Powiat łódzki wschodni WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. ŁÓDZKIE Powiat łódzki wschodni gmina wiejska Andrespol Andrespol – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Rokicińska 125 Andrespol 95-020 mail: biuro@przedszkolemaliodkrywcy.eu www: przedszkolemaliodkrywcy.eu Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy