Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kuziach im. Janusz Korczak – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kuziach im. Janusz Korczak – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat łomżyński gmina wiejska Zbójna Kuzie – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Kuzie 34 Zbojna 18-416 mail: spkuzie@op.pl www: spkuzie.edupage.org Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątnicy im. brak – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątnicy im. brak – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat łomżyński gmina wiejska Piątnica Piątnica Poduchowna – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Szkolna 29 Piątnica 18-421 mail: sekretariat@zszppiatnica.szkolnastrona.pl www: www.zszppiatnica.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Rydzewie im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa w Rydzewie im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat łomżyński gmina wiejska Miastkowo Rydzewo – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Mazurska 22 Miastkowo 18-413 mail: sprydzewo@wp.pl www: wwwsprydzewo.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Punkt Przedszkolny RADOSNE MALUCHY im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE

Punkt Przedszkolny RADOSNE MALUCHY im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat łomżyński gmina wiejska Śniadowo Szczepankowo – wieś Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: SZCZEPANKOWO 20 Śniadowo 18-411 mail: spszczepankowo@sniadowo.pl www: szczepankowo.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Punkt Przedszkolny w Konarzycach im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE

Punkt Przedszkolny w Konarzycach im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat łomżyński gmina wiejska Łomża Konarzyce – wieś Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: Szkolna 4 Łomża 18-400 mail: spkonarzyce@gmail.com www: spkonarzyce.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Szczepankowie im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa w Szczepankowie im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat łomżyński gmina wiejska Śniadowo Szczepankowo – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 20 ŚNIADOWO 18-411 mail: spszczepankowo@sniadowo.pl www: www.szczepankowo.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat łomżyński gmina wiejska Wizna Stare Bożejewo – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 37 Wizna 18-430 mail: szkolabozejewo@wp.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Kisielnicy im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa w Kisielnicy im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat łomżyński gmina wiejska Piątnica Kisielnica – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Kisielnica 1 Piątnica 18-421 mail: spkisielnica@gmail.com www: spkisielnica.lomza.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach im. Jan Paweł II – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach im. Jan Paweł II – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat łomżyński gmina wiejska Łomża Nowe Kupiski – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 137 Łomża 18-400 mail: sp@kupiski.webd.pl www: http://kupiski.webd.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Puchałach im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa w Puchałach im. – Powiat łomżyński WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat łomżyński gmina wiejska Łomża Puchały – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 31 Łomża 18-400 mail: szppuchaly@wp.pl www: www.sppuchaly.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy