Szkoła Podstawowa im mjr Henryka Sucharskiego im. mjr Henryk Sucharski – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Szkoła Podstawowa im mjr Henryka Sucharskiego im. mjr Henryk Sucharski – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat oleśnicki gmina miejsko-wiejska Bierutów Zbytowa – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 59a Bierutów 56-420 mail: spzbytowa@wp.pl www: spzbytowa.szkolnatsrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Wabienicach im. – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Szkoła Podstawowa w Wabienicach im. – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat oleśnicki gmina miejsko-wiejska Bierutów Wabienice – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 92 Bierutów 56-420 mail: spwabienice@wp.pl www: spwabienice.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej im. – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej im. – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat oleśnicki gmina miejsko-wiejska Twardogóra Twardogóra – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Plac Piastów 18 Twardogóra 56-416 mail: s.annakobus@gmail.com www: Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Niepubliczne Przedszkole 'Przedszkolandia w Poniatowicach im. – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Niepubliczne Przedszkole 'Przedszkolandia w Poniatowicach im. – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat oleśnicki gmina wiejska Oleśnica Poniatowice – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 86 Olesnica 56-400 mail: przedszkolandia.olesnica@wp.pl www: przedszkolandia,oca.pl Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej we Wszechświętem im. – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej we Wszechświętem im. – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat oleśnicki gmina wiejska Oleśnica Wszechświęte – wieś Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: 16b Oleśnica 56-400 mail: spwsz@olesnica.wroc.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat oleśnicki gmina miejska Oleśnica Oleśnica – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: 11 Listopada 10 Oleśnica 56-400 mail: sp7.sekretariat@wp.pl www: www.sp7.olesnica.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Zespół Szkół im. Brak – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Zespół Szkół im. Brak – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat oleśnicki gmina wiejska Dziadowa Kłoda Dziadowa Kłoda – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Słoneczna 5 Dziadowa Kłoda 56-504 mail: szkoladziadowakloda@interia.pl www: www.zsdziadowakloda.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Gminne im. – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Przedszkole Gminne im. – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat oleśnicki gmina wiejska Dobroszyce Dobroszyce – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Nowosiedlicka 1 Dobroszyce 56-410 mail: przedszkole1dobroszyce@poczta.onet.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich im. – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich im. – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat oleśnicki gmina miejska Oleśnica Oleśnica – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Armii Krajowej 47 Oleśnica 56-400 mail: gimnazjumjedynka@poczta.onet.pl www: www.gim1olesnica.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa im. Unicef w Ligocie Małej im. Unicef – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Szkoła Podstawowa im. Unicef w Ligocie Małej im. Unicef – Powiat oleśnicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat oleśnicki gmina wiejska Oleśnica Ligota Mała – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Ligota Mała 15 Oleśnica 56-400 mail: spligotamala@olesnica.wroc.pl www: www.spligotamala.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy