Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II im. Jan Paweł II – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II im. Jan Paweł II – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE WOJ. OPOLSKIE Powiat opolski gmina miejsko-wiejska Tułowice Tułowice – miasto do 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Porcelanowa 21 Tułowice 49-130 mail: sekretariat@psptulowice.szkolnastrona.pl www: www.psptulowice.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Publiczne w Turawie im. – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE

Przedszkole Publiczne w Turawie im. – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE WOJ. OPOLSKIE Powiat opolski gmina wiejska Turawa Turawa – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Opolska 49 Turawa 46-045 mail: biuro@przedszkoleturawa.pl www: www.przedszkoleturawa.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Publiczne w Murowie z Oddziałem Zamiejscowym w Zagwiździu im. – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE

Przedszkole Publiczne w Murowie z Oddziałem Zamiejscowym w Zagwiździu im. – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE WOJ. OPOLSKIE Powiat opolski gmina wiejska Murów Murów – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Lipowa 17 Murów 46-030 mail: ppmurow@murow.pl www: ppmurow.murow.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Publiczne w Ochodzach im. – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE

Przedszkole Publiczne w Ochodzach im. – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE WOJ. OPOLSKIE Powiat opolski gmina wiejska Komprachcice Ochodze – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Ogrodowa 2 Komprachcice 46-070 mail: ppocho@interia.pl www: http://www.ppocho.szkolnastrona.pl/ Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Publiczne Przedszkole w Jełowej im. – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE

Publiczne Przedszkole w Jełowej im. – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE WOJ. OPOLSKIE Powiat opolski gmina wiejska Łubniany Jełowa – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Oleska 2b Łubniany 46-024 mail: pp.jelowa@lubniany.pl www: www.przedszkole.jelowa.http.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP im. bł. Edmund Bojanowski – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE

Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP im. bł. Edmund Bojanowski – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE WOJ. OPOLSKIE Powiat opolski gmina wiejska Dobrzeń Wielki Chróścice – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Dąbrowa 8 Chróścice 46-080 mail: ochronkachroscice@gmail.com www: ochronkachroscice.pl Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki …

Społeczne Przedszkole w Dąbrowie Wronowskiej im. – Powiat opolski WOJ. LUBELSKIE

Społeczne Przedszkole w Dąbrowie Wronowskiej im. – Powiat opolski WOJ. LUBELSKIE WOJ. LUBELSKIE Powiat opolski gmina miejsko-wiejska Poniatowa Dąbrowa Wronowska – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Dąbrowa Wronowska 41 Poniatowa 24-320 mail: sspdabrowawron@wp.pl www: spdabrowawronowska.lap.pl Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Maluszek” im. – Powiat opolski WOJ. LUBELSKIE

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Maluszek” im. – Powiat opolski WOJ. LUBELSKIE WOJ. LUBELSKIE Powiat opolski gmina miejsko-wiejska Opole Lubelskie Niezdów – wieś Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: 97 Opole Lubelskie 24-300 mail: spniezdow@op.pl www: Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Dinolandia Przemysław Łyszczarczyk im. – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Dinolandia Przemysław Łyszczarczyk im. – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE WOJ. OPOLSKIE Powiat opolski gmina miejsko-wiejska Niemodlin Niemodlin – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Opolska 54 Niemodlin 49-100 mail: plyszczarczyk@o2.pl www: Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Publiczne w Górkach im. – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE

Przedszkole Publiczne w Górkach im. – Powiat opolski WOJ. OPOLSKIE WOJ. OPOLSKIE Powiat opolski gmina miejsko-wiejska Prószków Górki – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Opolska 13 Prószków 46-060 mail: krawczykbarbara01@gmail.com www: przedszkole-gorki.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy