PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JAN PAWEŁ II – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JAN PAWEŁ II – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat polkowicki gmina miejsko-wiejska Chocianów Szklary Dolne – wieś Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 48 CHOCIANÓW 59-140 mail: sp.sz.dolne48@gazeta.pl www: www.spszklarydolne.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Punkt Przedszkolny w Parchowie im. – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Punkt Przedszkolny w Parchowie im. – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat polkowicki gmina miejsko-wiejska Chocianów Parchów – wieś Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: 29 Chocianów 59-140 mail: szkolaparchow@op.pl www: www.spparchow.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Parchowie im. – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Szkoła Podstawowa w Parchowie im. – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat polkowicki gmina miejsko-wiejska Chocianów Parchów – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 29 Chocianów 59-140 mail: szklolaparchow@op.pl www: www.spparchow.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Punkt Przedszkolny „Motylki” im. – – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Punkt Przedszkolny „Motylki” im. – – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat polkowicki gmina miejsko-wiejska Polkowice Polkowice – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: Dąbrowskiego 1A Polkowice 59-100 mail: sp2polkowice@poczta.onet.pl www: www.sp2.polkowice.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie im. – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie im. – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat polkowicki gmina miejsko-wiejska Chocianów Chocianów – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Środkowa 3A Chocianów 59-140 mail: sekretariat@pi-chocianow.pl www: www.pi-chocianow.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornel Makuszyński – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornel Makuszyński – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat polkowicki gmina miejsko-wiejska Polkowice Polkowice – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Dąbrowskiego 1 A Polkowice 59-100 mail: sp2polkowice@poczta.onet.pl www: www.sp2.polkowice.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach im. – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach im. – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat polkowicki gmina miejsko-wiejska Polkowice Polkowice – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Kolejowa 14 Polkowice 59-100 mail: pm5polkowice@wp.pl www: www.pm5.polkowice.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie im. im. „Twórców Polskiej Miedzi” – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie im. im. „Twórców Polskiej Miedzi” – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat polkowicki gmina miejsko-wiejska Polkowice Jędrzychów – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 24A POLKOWICE 59-101 mail: spjedrzychow@poczta.onet.pl www: http://www.spjedrzychow.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Publiczne Przedszkole nr 2 w Przemkowie im. – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Publiczne Przedszkole nr 2 w Przemkowie im. – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat polkowicki gmina miejsko-wiejska Przemków Przemków – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Szkolna 6 Przemków 59-170 mail: ppnr2przemkow@wp.pl www: pp2przemkow.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ST. REYMONTA W TRZEBNICACH im. WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ST. REYMONTA W TRZEBNICACH im. WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT – Powiat polkowicki WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat polkowicki gmina miejsko-wiejska Chocianów Trzebnice – wieś Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: 113A CHOCIANÓW 59-140 mail: trzebnicesp@wp.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy