Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy im. św. Jan Kanty – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy im. św. Jan Kanty – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat przeworski gmina wiejska Tryńcza Tryńcza – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 181408-02P07 129 Tryńcza 37-204 mail: pgtryncza@wp.pl www: www.zstryncza.itl.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Ostrowie im. Stanisław i Janek Bytnarowie – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa w Ostrowie im. Stanisław i Janek Bytnarowie – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat przeworski gmina wiejska Gać Ostrów – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: OSTRÓW 5a GAĆ 37-207 mail: sp_ostrow@poczta.onet.pl www: www.sp-ostrow.tk Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. Tadeusz Kościuszko – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. Tadeusz Kościuszko – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat przeworski gmina miejsko-wiejska Sieniawa Sieniawa – miasto do 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Rynek 4 Sieniawa 37-530 mail: spsieniawa@poczta.onet.pl www: www.spsieniawa.2gb.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Niepubliczne Przedszkole Smerfowo im. – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE

Niepubliczne Przedszkole Smerfowo im. – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat przeworski gmina wiejska Przeworsk Grzęska – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 544 Przeworsk 37-200 mail: katarzynabrud@onet.eu www: www.smerfowo.pl Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia” im. – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE

Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia” im. – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat przeworski gmina wiejska Gać Gać – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 116B Gać 37-207 mail: www: www.przedszkola.gac.pl Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Przeworsku im. – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Przeworsku im. – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat przeworski gmina miejska Przeworsk Przeworsk – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Konopnickiej 21 Przeworsk 37-200 mail: pm3@przeworsk.um.gov.pl www: www.przedszkole.przeworsk.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka im. – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE

Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka im. – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat przeworski gmina wiejska Gać Dębów – wieś Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: 47 Gać 37-207 mail: www: www.przedszkola.gac.pl Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Niepubliczne Prowadzone przez Zgromadzenie SS NMPNP im. – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE

Przedszkole Niepubliczne Prowadzone przez Zgromadzenie SS NMPNP im. – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat przeworski gmina miejsko-wiejska Sieniawa Sieniawa – miasto do 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Kościuszki 9 Sieniawa 37-530 mail: przedszkole.sieniawa@interia.pl www: Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Kompetentne Przedszkolaki – Pełnatycze im. – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE

Kompetentne Przedszkolaki – Pełnatycze im. – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat przeworski gmina wiejska Zarzecze Pełnatycze – wieś Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: Zarzecze 37-205 mail: www: Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

SZKOŁA PODSTAWOWA im. WŁADYSŁAWA KOJDRA W GRZĘSCE im. Władysław Kojder – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE

SZKOŁA PODSTAWOWA im. WŁADYSŁAWA KOJDRA W GRZĘSCE im. Władysław Kojder – Powiat przeworski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat przeworski gmina wiejska Przeworsk Grzęska – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 503 Przeworsk 37-200 mail: kojder@poczta.onet.pl www: zsgrzeska.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy