Szkoła Podstawowa w Pawłokomie im. – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa w Pawłokomie im. – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat rzeszowski gmina wiejska Dynów Pawłokoma – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 24 Dynów 36-065 mail: sp.pawlokoma@gmail.com www: www.szkola-pawlokoma.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Miejskie im. – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE

Przedszkole Miejskie im. – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat rzeszowski gmina miejska Dynów Dynów – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Jana Pawła II 15 Dynów 36-065 mail: przedszkole@dynow.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Matysówce im. Król Kazimierz Wielki – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa w Matysówce im. Król Kazimierz Wielki – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat rzeszowski gmina miejsko-wiejska Tyczyn Matysówka – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Matysówka 55 Rzeszów 35-330 mail: spmatys@intertele.pl www: www.spmatysowka.ostnet.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach im. brak – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach im. brak – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat rzeszowski gmina wiejska Świlcza Bratkowice – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: brak 150 Bratkowice 36-055 mail: sp3bratkowice@o2.pl www: www.nspbratkowice.pl Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Zespół Szkół w Trzebosi im. – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE

Zespół Szkół w Trzebosi im. – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat rzeszowski gmina miejsko-wiejska Sokołów Małopolski Trzeboś – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Kościelna 1 Sokołów Małopolski 36-050 mail: zs_trzebos@op.pl www: www.zstrzebos.cba.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku im. Jan Bałda – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku im. Jan Bałda – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat rzeszowski gmina wiejska Chmielnik Chmielnik – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: brak 41 Chmielnik 36-016 mail: zschmiel@intertele.pl www: www.sp1chmielnik.szkolna.net Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Niepubliczne Ochronka Ducha Świętego im. Duch Święty – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE

Przedszkole Niepubliczne Ochronka Ducha Świętego im. Duch Święty – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat rzeszowski gmina miejsko-wiejska Sokołów Małopolski Sokołów Małopolski – miasto do 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Jakuba Darochy 4 Sokołów Młp 36-050 mail: przedszkole.sokolow@wp.pl www: Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej im. – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej im. – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat rzeszowski gmina miejsko-wiejska Tyczyn Kielnarowa – wieś Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: Kielnarowa 53 TYCZYN 36-020 mail: SPKIELN@INTERTELE.PL www: http://spkielnarowa.pl/ Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwik Nabielak – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwik Nabielak – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat rzeszowski gmina wiejska Trzebownisko Stobierna – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: STOBIERNA 954 JASIONKA 36-002 mail: sp2stobierna@op.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Borku Starym im. Wojsko Polskie – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa w Borku Starym im. Wojsko Polskie – Powiat rzeszowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat rzeszowski gmina miejsko-wiejska Tyczyn Borek Stary – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Borek Stary 67 Tyczyn 36-020 mail: szkola@intertele.pl www: www.spborek.itl.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy