Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie im. Jan Paweł II – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie im. Jan Paweł II – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat sandomierski gmina wiejska Dwikozy Mściów – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Mściów 100 Sandomierz 27-600 mail: sekretariat@spmsciow.pl www: www.spmsciow.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Samorządowe nr 3 im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Przedszkole Samorządowe nr 3 im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat sandomierski gmina miejska Sandomierz Sandomierz – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Słowackiego 9 Sandomierz 27-600 mail: przed3@um.sandomierz.pl www: www.p3sandomierz.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Goźlicach im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Szkoła Podstawowa w Goźlicach im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat sandomierski gmina wiejska Klimontów Goźlice – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 28 KLIMONTÓW 27-640 mail: spgozlice2@poczta.onet.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat sandomierski gmina wiejska Łoniów Sulisławice – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 120 Łoniów 27-670 mail: sekretariat@pzs-sulislawice.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Radoszkach im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Szkoła Podstawowa w Radoszkach im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat sandomierski gmina wiejska Wilczyce Radoszki – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 16 Wilczyce 27-612 mail: radoszkola@poczta.onet.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Niepubliczne Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Nawodzicach im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Niepubliczne Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Nawodzicach im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat sandomierski gmina wiejska Klimontów Nawodzice – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 80 KLIMONTÓW 27-640 mail: pspnawodzice@interia.eu www: Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Publiczne Przedszkole w Łoniowie im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Publiczne Przedszkole w Łoniowie im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat sandomierski gmina wiejska Łoniów Łoniów – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 104 Łoniów 27-670 mail: pploniow@loniow.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Punkt Przedszkolny w Wilczycach im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Punkt Przedszkolny w Wilczycach im. – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat sandomierski gmina wiejska Wilczyce Wilczyce – wieś Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: 177 Wilczyce 27-612 mail: wilczyce@vp.pl www: zswilczyce.cba.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łążku im. Jan Paweł II – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łążku im. Jan Paweł II – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat sandomierski gmina wiejska Łoniów Łążek – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Łążek 58 Łoniów 27-670 mail: lazek@autograf.pl www: www.psplazek.republika.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Gnieszowicach im. św. Jadwigi Królowej – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Gnieszowicach im. św. Jadwigi Królowej – Powiat sandomierski WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat sandomierski gmina miejsko-wiejska Koprzywnica Gnieszowice – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Gnieszowice 3 Koprzywnica 27-660 mail: spgnieszowice@wp.pl www: www.spgnieszowice.ucoz.pl Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy