Szkoła Podstawowa Baryczka im. im. Ks. Bronisława Markiewicza – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa Baryczka im. im. Ks. Bronisława Markiewicza – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat strzyżowski gmina wiejska Niebylec Baryczka – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Połomia 38-115 mail: spbaryczka@wp.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Filialna w Niewodnej im. ks. Jerzy Popiełuszko – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Filialna w Niewodnej im. ks. Jerzy Popiełuszko – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat strzyżowski gmina wiejska Wiśniowa Niewodna – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 0 26 Wiśniowa 38-124 mail: sprozanka@02.pl www: sprozanka.info Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Niebylcu im. im. ks. Jana Twardowskiego – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa w Niebylcu im. im. ks. Jana Twardowskiego – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat strzyżowski gmina wiejska Niebylec Niebylec – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 11 Niebylec 38-114 mail: www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Zespół Szkół w Dobrzechowie im. brak – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE

Zespół Szkół w Dobrzechowie im. brak – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat strzyżowski gmina miejsko-wiejska Strzyżów Dobrzechów – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: brak 197 Strzyżów 38-100 mail: dozs@wp.pl www: www.zsdobrzechow.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Samorządowe w Tropii im. – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE

Przedszkole Samorządowe w Tropii im. – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat strzyżowski gmina miejsko-wiejska Strzyżów Tropie – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 293 Strzyżów 38-100 mail: www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Żarnowej im. – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa w Żarnowej im. – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat strzyżowski gmina miejsko-wiejska Strzyżów Żarnowa – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 90 Strzyżów 38-100 mail: zszarnowa@gmail.com www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Filialna w Jazowej im. – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Filialna w Jazowej im. – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat strzyżowski gmina wiejska Wiśniowa Jazowa – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 66 Wiśniowa 38-124 mail: spwisniowa@poczta.onet.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Niepubliczne Przedszkole Krasnale im. – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE

Niepubliczne Przedszkole Krasnale im. – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat strzyżowski gmina miejsko-wiejska Strzyżów Strzyżów – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Łukasiewicza 27 Strzyżów 38-100 mail: krasnale.podkarpacie@wp.pl www: www.ekrasnale.pl Szkoła niepubliczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Zespół Szkół w Lubli im. – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE

Zespół Szkół w Lubli im. – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat strzyżowski gmina wiejska Frysztak Lubla – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Lubla 328 Frysztak 38-130 mail: lublaszk@wp.pl www: www.lublaszk.edupage.org Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Filialna w Pstrągówce im. – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Filialna w Pstrągówce im. – Powiat strzyżowski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat strzyżowski gmina wiejska Wiśniowa Pstrągówka – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Wiśniowa 38-124 mail: www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy