Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi im. Papież Jan Paweł II – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi im. Papież Jan Paweł II – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat suwalski gmina wiejska Suwałki Nowa Wieś – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 40 A SUWAŁKI 16-402 mail: szkolajp2@onet.eu www: spjp2.eu Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki …

Bakalandia im. – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE

Bakalandia im. – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat suwalski gmina wiejska Bakałarzewo Bakałarzewo – wieś Typ jednostki: Punkt przedszkolny Adres: Króla Zygmunta Starego 1 Bakałarzewo 16-423 mail: spbakalarzewo@wp.pl www: zsbakalarzewo.szkolnastrona.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat suwalski gmina wiejska Suwałki Płociczno-Tartak – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 16 Suwałki 16-402 mail: plociczno@wp.pl www: www.plociczno.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Przerośli im. – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa w Przerośli im. – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat suwalski gmina wiejska Przerośl Przerośl – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Dworna 5 Przerośl 16-427 mail: zsoprzerosl@oswiata.org.pl www: www.spprzerosl.superszkolna.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaletniku im. – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaletniku im. – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat suwalski gmina wiejska Szypliszki Kaletnik – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 46 Szypliszki 16-411 mail: spkaletnik@szypliszki.pl www: www.sp-kaletnik.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat suwalski gmina wiejska Wiżajny Wiżajny – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Sejneńska 43 Wiżajny 16-407 mail: szkola@wizajny.pl www: www.szkola.wizajny.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Słobódce im. – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa w Słobódce im. – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat suwalski gmina wiejska Szypliszki Słobódka – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Słobódka 9 Szypliszki 16-411 mail: sekretariat.slobodka@szypliszki.pl www: www.zs-slobodka.c0.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Prudziszkach im. – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa w Prudziszkach im. – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat suwalski gmina wiejska Jeleniewo Prudziszki – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 10 Jeleniewo 16-404 mail: sp.prudziszki@edukator.lomza.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasionowie im. – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasionowie im. – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat suwalski gmina wiejska Szypliszki Żubryn – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Żubryn 17 Szypliszki 16-411 mail: sp.jasionowo@op.pl www: www.jasionowo.vgh.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie im. 2 Pułk Ułanów Grochowskich – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE

Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie im. 2 Pułk Ułanów Grochowskich – Powiat suwalski WOJ. PODLASKIE WOJ. PODLASKIE Powiat suwalski gmina wiejska Suwałki Przebród – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 15 Suwałki 16-402 mail: szkola@przebrod.pl www: www.zsprzebrod.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy