Szkoła Podstawowa w Zabrniu im. Jan Paweł II – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa w Zabrniu im. Jan Paweł II – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat tarnobrzeski gmina wiejska Grębów Zabrnie – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 582 Grębów 39-410 mail: szk_zabrnie1@wp.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Zespół Szkolno Przedszkolny im. – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE

Zespół Szkolno Przedszkolny im. – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat tarnobrzeski gmina wiejska Gorzyce Sokolniki – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Sandomierska 80 Gorzyce 39-432 mail: zspsokolniki@onet.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej brak specyfiki xxxxx yyyyy

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Chmielowie im. – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Chmielowie im. – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat tarnobrzeski gmina miejsko-wiejska Nowa Dęba Chmielów – wieś Typ jednostki: Zespół wychowania przedszkolnego Adres: Kolejowa 6 Chmielów 39-442 mail: gchmielow1@o2.pl www: www.zschmielow.edupage.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Furmanach im. Stanisław Jachowicz – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa w Furmanach im. Stanisław Jachowicz – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat tarnobrzeski gmina wiejska Gorzyce Furmany – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Kościelna 2 Tarnobrzeg 39-400 mail: spfurmany@op.pl www: www.spfurmany.edu.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie im. – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE

Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie im. – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat tarnobrzeski gmina miejsko-wiejska Nowa Dęba Nowa Dęba – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Żeromskiego Nowa Dęba 39-460 mail: ndp-1@o2.pl www: http://pjedyneczka.edupage.org.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Zespół Szkół w Woli Baranowskiej im. – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE

Zespół Szkół w Woli Baranowskiej im. – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat tarnobrzeski gmina miejsko-wiejska Baranów Sandomierski Wola Baranowska – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: Szkolna 4 Baranów Sandomierski 39-450 mail: spwbar@poczta.onet.pl www: zswolabaranowska.cba.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej brak specyfiki xxxxx yyyyy

Przedszkole Nr 5 w Nowej Dębie im. im. Misia Uszatka – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE

Przedszkole Nr 5 w Nowej Dębie im. im. Misia Uszatka – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat tarnobrzeski gmina miejsko-wiejska Nowa Dęba Nowa Dęba – miasto powyżej 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Leśna 28 Nowa Dęba 39-460 mail: p.5nd@op.pl www: p5nowadeba.edupage.org Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Dane własne brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkola Podstawowa w Jadachach im. Kardynał Stefan Wyszyński – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE

Szkola Podstawowa w Jadachach im. Kardynał Stefan Wyszyński – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat tarnobrzeski gmina miejsko-wiejska Nowa Dęba Jadachy – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 1 Chmielów 39-442 mail: spjadachy@npl.pl www: www.zsjadachy.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Szkoła Podstawowa w Rozalinie im. – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE

Szkoła Podstawowa w Rozalinie im. – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat tarnobrzeski gmina miejsko-wiejska Nowa Dęba Rozalin – wieś Typ jednostki: Przedszkole Adres: 194 Nowa Dęba 39-460 mail: szkolarozalin@onet.pl www: Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Oddziały szkoły innego typu brak specyfiki xxxxx yyyyy

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim im. – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim im. – Powiat tarnobrzeski WOJ. PODKARPACKIE WOJ. PODKARPACKIE Powiat tarnobrzeski gmina miejsko-wiejska Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski – miasto do 5 tys.mieszkańców Typ jednostki: Przedszkole Adres: Kościuszki 6 Baranów Sandomierski 39-450 mail: sekretariat@zsip.pl www: www.zsip.pl Szkoła publiczna dla Dzieci lub młodzież Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej brak …